Montrealdating org 20 black dating man site white woman


03-Sep-2017 21:14

Terecht, want wie risicodragend investeert, moet onder slechte omstandigheden op de blaren zitten.

Maar de stelling van Metten dat beleggers profiteerden van hoge bankrendementen, maar gered werden toen het fout dreigde te gaan, is gewoon niet waar. Dat waren de (risicomijdende) obligatiebeleggers en de spaarders.

De achterliggende idee is het streven naar een financieel Utopia, waarin crises niet meer voorkomen.

Zolang de burgers en bedrijven zich maar gedragen volgens de steeds strakkere overheidsregels worden we zo allemaal gelukkig.

In de reeks van zomeruitzendingen werd geen aandacht besteed aan de financiële crisis van tien jaar geleden.

Dat zou gemakkelijk kunnen, want het heeft bij met name politici geleid tot utopistische gedachten.

Metten is economisch onderzoeker en oud- lid van het Europese Parlement voor de Pvd A.

montrealdating org-80

dating perranporth

Dat betekent dat in tijden van economische voorspoed de overheidsschulden beperkt behoren te zijn en de overheidsbegroting een overschot laat zien.Een veel betere les uit de crisis is wat mij betreft dat burgers weerbaarder moeten worden tegen onvermijdelijke crises die, in welk systeem ook, zo nu en dan zich voordoen.Dat begint bijvoorbeeld met de bewustwording dat risico overal bestaat.Maar uiteraard is die belastingssteun daarmee nog wel steeds onwenselijk.

Veel beleggers zijn echter helemaal niet gered, zoals Metten beweert.

“De tijd dringt om de juiste lessen te trekken uit de vorige crisis en de fouten uit het verleden niet te herhalen”.